EVS 812-2:2014 Ehitise tuleohutus

Ehitiste tuleohutus:

  • Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
  • EVS standard EVS 812-2:2014 väljavõtte ventilatsioonisüsteemide puhastamise kohta.

8.1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastusrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega.

PUHASTAMISE SAGEDUS PEAB OLEMA VÄHEMALT KORD AASTAS. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.

8.1.3 Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

-vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12H/ööpäevas-16H/ööpäevas.

-vähemalt korra poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6H/ööpäevas-12H/ööpäevas.

-vähemalt korra aastas, kui seadmeid kasutatakse 2H/ööpäevas-6H/ööpäevas.

Küsimusi või soovid pakkumist? Ole hea ja jäta meile sõnum. Oleme Teiega esimesel võimalusel ühenduses.

Required
Required
Required
Required
Captcha Code