Ventilatsiooni kaamerauuringud

Vendipuhastus OÜ pakub Teile parimat kaamerauuringu teenust, mida on soovitatav teha
pärast ventilatsiooni lõõride puhastust. Ventilatsiooni lõõridest saadud videode põhjal
koostatakse Teile täpne aruanne.

Kaamerauuringu tulemusel koostatud aruanne annab Teile ülevaate ventilatsioonilõõride
seisukorrast:


- Millist lõõri milline korter tegelikult kasutab? Kas on omavoliliselt lõõri tehtud juurde
avasid? Kas mitu korterit kasutab ühte ja sama lõõri? See on tuleohtlik ja soovituslik
paigaldada korteritesse tuletõkkeplafoonid. Samuti on see põhjuseks, miks levivad korterisse teise korteri lõhnad.


- Kas ja millised lõõrid on ummistunud? Lõõri võivad olla sisse kukkunud kivid, linnupesad.
Lõõridest võib leida ka ehitusmaterjalide jääke, mis on sinna sattunud kas katuse
renoveerimise või elanike poolt tehtud remondi tõttu. Ummistused tuleks eemaldada, kuna
need takistavad õhu liikumist.


- Kas lõõrides on mõrasid/pragusid? See on tuleohtlik ja soovituslik paigaldada korteritesse
tuletõkkeplafoonid.


- Kas lõõrides on armatuure või kaableid? Seetõttu ei saa lõõre täies ulatuses puhastada.


- Kas lõõrid on saanud puhastustööde käigus puhtaks? Mis põhjustel ei ole saanud puhtaks?
Nii saame kontrollida ka oma töö kvaliteeti ja vajadusel teha järelpuhastust.


- Kas lõõre saab kasutada maja ventilatsioonisüsteemide renoveerimisel?


- Millist lahendust on mõistlik kasutada maja sisekliima parandamiseks/muutmiseks?

Loe täpsemalt:

Küsimusi või soovid pakkumist? Ole hea ja jäta meile sõnum. Oleme Teiega esimesel võimalusel ühenduses.

Required
Required
Required
Required
Captcha Code